Sales coaching & intervisie

Home » VERKOOPTEAMS & HR » Sales coaching & intervisie

Meer verkoopsucces met minimaal 3 uur coaching per maand

Verkoop is topsport, een coach is dus noodzaak en geen luxe


Wist u dat uit onderzoek blijkt dat verkopers die minimaal 3 uur per maand coaching hebben dat ze hun doelstellingen met 107% halen en dat zij die geen tijd aan coaching besteden slechts 83% halen?

Chenta biedt persoonlijke coachingsabonnementen die structureel zorgen dat resultaatverantwoordelijke het beste uit zich zelf halen, burn-out situaties voorkomen en veerkrachtig de uitdagingen die op hun pad komen het hoofd kunnen bieden.

Meer informatie of kennismaken

Wilt u meer weten over onze intervisie & sales coaching? Eén van onze trainers geeft u graag vrijblijvend advies. Neem contact met ons op via (024) 322 80 77 of met het contactformulier.


Wat is intervisie?

Intervisie is een gestructureerde, interactieve manier van coachen in een groep. U wisselt werkervaringen uit en analyseert dit. U leert onder meer:
• reflecteren op uw gedrag en het effect daarvan
• coachingsvaardigheden toepassen
• adviesvaardigheden ontwikkelen
• elkaar tot steun zijn en om advies vragen
• professioneel zijn in uw oordeelsvorming

Na elke bijeenkomst gaat u rijker naar huis: inspiratie, inzichten, handvatten, veerkracht, herkenning en morele ondersteuning is wat u mee kunt nemen.

In plaats van een intervisie methode kunt u er uiteraard ook netwerken met collega’s of vakgenoten. Het voordeel van een intervisiegroep is dat u onder professionele begeleiding werkt, in een veilige omgeving met extra vakmateriaal/oefeningen en inzichten van de begeleider. Wilt u ook meer uit uzelf halen en inspiratie delen in een onafhankelijke groep met andere professionals?


Hoe werkt het?

Een intervisiegroep bestaat uit zes tot acht personen. Zodra Chenta voldoende aanmeldingen heeft, organiseren we de vrijblijvende kennismaking. Na deze kennismaking beslist u of u wilt deelnemen aan de intervisiegroep.
Vervolgens maakt de groep een aantal afspraken over de doelstellingen, vertrouwelijkheid en werkwijze. In de regel komt een intervisiegroep eens per twee à drie maanden bij elkaar voor een periode van een jaar. Chenta organiseert de intervisiebijeenkomsten en de locatie, en biedt professionele begeleiding. Chenta heeft veel ervaring in het begeleiden van intervisiegroepen.

Wat zijn de kosten? 

De kosten voor deelname hangen af van de groepsgrootte. Een eerste kennismaking is kosteloos. Met onze intervisie methode bekijkt u vragen eens vanuit verschillende invalshoeken en krijgt u meer inzicht in uw eigen handelen. De intervisie methode is een voordelig alternatief voor een persoonlijke loopbaan coach, een leiderschapscoach of een persoonlijke effectiviteit training

 

Aanvullende informatie

Lees meer over de Balint intervisie methode.